Waarvoor staat Helpingnet?

Helpingnet, een kleine organisatie uit Geel, tracht projecten die werkzaam zijn in Afrika en Oost-Europa ervan te overtuigen om familieplanning bij op te nemen in hun activiteiten.

Al te vaak worden er kinderen geboren zonder positieve toekomstperspectieven en worden vrouwen en kinderen aan hun lot overgelaten. Door moeders én vaders te overtuigen van een goede familieplanning wordt er structureel iets gedaan aan een betere welstand en gezondheid, kansen op scholing en meer geluk voor alle gezinsleden.

Minder kinderen betekent minder armoede en heeft op wereldvlak een positieve weerslag op o.a. de milieuproblematiek.

De plaatselijke ngo’s, voornamelijk medische centra en scholen, die voorlichting opnemen in hun programma krijgen hulpgoederen in ruil voor onderricht in familieplanning.

Momenteel worden zo een 30-tal projecten ondersteund.

Helpingnet ondersteunt ook kleine Belgische organisaties met goederen in Geel, Mol en Herentals.