Wie zijn onze sponsors?

  • bedrijven, winkeliers 
  • organisaties die zelf al werkzaam zijn in het zuiden, bijv. Wereldmissiehulp 
  • ziekenhuizen, zorgvoorzieningen 
  • particulieren 

Geschonken goederen versterken plaatselijke organisaties die op hun beurt dan willen inzetten op familieplanning. 

Helpingnet is alle sponsors -hoe klein of groot ook-  en alle vrijwilligers bijzonder dankbaar!