• Broeder Louis Aerden bereikte tot voor kort 500.000 mensen via zijn 7 radiozenders. Hij kreeg een nieuwe zendmast uit België ter beschikking. Er moest dan nog gezocht worden naar de mogelijkheid en de financiering van het transport. Half 2020 was het zover. Er kunnen nu 1.250.000 bewoners bereikt worden om familieplanning toe te lichten en te promoten.
 • Op het eiland Idwji (grens Congo/Rwanda) werden, onder impuls van vzw Rugendo en Helpingnet, begin 2020 heel wat initiatieven gepland om te st arten met familieplanning.. Yves, directeur van de vrouwenorganisatie E.D.I., nam contact op met de kliniek op Idjwi en bezorgde voorbehoedsmiddelen. De dokter in de kliniek is een erge voorstander van familieplanning. Affiches werden opgehangen in scholen. Stickers, gekleefd op moto’s, dragen de boodschap uit.
  Maar Corona stak stokken in de wielen. De opleidingen en de sensibiliseringscampagnes geraakten niet verder aan het rollen. Samenscholingen zijn niet toegelaten.
  Ondertussen werd wel verder gebouwd aan een lokaal voor Rugendo. Daar zullen ze infosessies kunnen geven.
  Rugendo hoopt dat in het voorjaar 2021 het sensibiliseringsproject een nieuwe opstart kan krijgen.
 • De uitbraak van Corona is vooral in streken waar er weinig gezondheidszorg is een grote bedreiging. In Kananga bleef scheutist Ivo Vanvolsem niet bij de pakken zitten. Hij begeleidt ex-kindsoldaten en jonge moeders op weg naar meer zelfstandigheid. Hij zette hen aan het werk om mondmaskers te maken. Ze gingen aan de slag met het voorradige materiaal: twee balen katoen en twee handnaaimachines. Maar dat was natuurlijk niet voldoende.
  Pater Ivo deed een oproep via Kerknet, die niet onopgemerkt bleef. Een twintigtal naaimachines, honderden meters stof, kilometers naaigaren, medisch (beschermings)materiaal, educatief materiaal en andere hulpgoederen werden in oktober 2020 geleverd in Kananga..
  Vrijwilligers en hulporganisaties zoals Helpingnet in Geel verzamelden de goederen en bereidden de zending voor.
 • Fondation Mira d’ Or in Lubumbashi kreeg in oktober 2020 een delegatie van het WSM (NGO WeSocialMovements – voorheen Wereldsolidariteit) op bezoek. N.a.v. dit bezoek worden de opleidingen van FMO mogelijks opgenomen in een ondersteuningsprogramma van het WSM en het Sectoraal Textielfonds (het Paritair Comité Textiel heeft een sectoraal Fonds ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten Textiel in het Zuiden).